റൂറൽ ജില്ലയിൽ 58 എ.ടി.എമ്മുകൾക്കെതിരെ നടപടി

എറണാകുളം റൂറൽ ജില്ലയിൽ ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി കെ.
കാർത്തിക് ഐ.പി.എസ്സിൻറെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന സ്പെഷ്യൽ ഡ്രൈവിൽ
കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാതെ 58 എ.ടി.എമ്മുകൾ
പ്രവർത്തിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തി. ഇതു സംബന്ധിച്ച് ബാങ്ക്
ശാഖകൾക്കെതിരെ നോട്ടിസ് നൽകും.

ക്ലസ്റ്റർ മേഖലയിലുള്ള എ.ടി.എമ്മുകൾ പോലും യാതൊരുവിധ സുരക്ഷാമാനദണ്ഡങ്ങളും പാലിക്കാതെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടെത്തി. സ്പെഷ്യൽ ഡ്രൈവിൽ മാസ്ക്കുകൾ ധരിക്കാത്തതിന് 575 പേർക്കെതിരെയും സാമൂഹ്യ അകലം പാലിക്കാത്തതിന് 11 പേർക്കെതിരെയും നടപടിയെടുത്തു.

ലോക് ഡൗൺ ലംഘനത്തിന് ല്ലയിൽ 59 കേസുകളാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. 3 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. 3 വാഹനങ്ങൾ കണ്ടു കെട്ടി. എപ്പിഡമിക് ഡിസിസ് ഓർഡിനൻസ് പ്രകാരമാണ് നടപടി. കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ടു വേണം എ.ടി.എമ്മുകളും മറ്റും പ്രവർത്തിക്കാനെന്ന് പൊലീസ് മേധാവി
സാനിറ്റൈസറും സാമൂഹ്യ അകലവും നിർബന്ധമാണ്. വരും ദിവസങ്ങളിലും പരിശോധന തുടരുമെന്ന് എസ്.പി. പറഞ്ഞു.