കോതമംഗലം താലൂക്കിൽ മാലിന്യനിർമ്മാർജ്ജനത്തിന് വിപുലമായ പദ്ധതികളുമായി മാർ അത്തനേഷ്യസ് കോളേജ്…..

കേരള ഗവൺമെൻറ് 2020 ജനുവരി ഒന്നു മുതൽ  സംസ്ഥാനത്ത് ഏർപ്പെടുത്തിയ പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക്  പിന്തുണ നൽകിക്കൊണ്ട് കോതമംഗലം മാർ അത്തനേഷ്യസ് കോളേജ് അസോസിയേഷൻ,  രാഷ്ട്രീയ ഉച്ചതാർ ശിക്ഷാ അഭിയാൻ,(RUSA) ഉന്നത് ഭാരത് അഭിയാൻ(UBA) എന്നീ കേന്ദ്ര പദ്ധതികളുടെ ഭാഗമായി കേരള സർക്കാരിന്റെ ശുചിത്വ മിഷൻ, ഹരിത കേരള മിഷൻ  എന്നിവയോട്  സഹകരിച്ച് കോതമംഗലം താലൂക്കിൽ സമ്പൂർണ ശുചിത്വ സാക്ഷരത, മാലിന്യ നിർമാർജനം, ഭക്ഷ്യ-ജലസുരക്ഷ, നീർത്തട സംരക്ഷണം എന്നിവയ്ക്കുള്ള പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നു.

കോതമംഗലം താലൂക്കിന് കീഴിലുള്ള കടകളിൽ, പ്ലാസ്റ്റിക്  കൂടുകൾക്ക് പകരം കടലാസ്‌ കൂടുകൾ നിർമ്മിച്ച് വിതരണം   ചെയ്യുക, ഇലക്ട്രോണിക് മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിന് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക, ഗാർഹിക മാലിന്യ നിർമാർജനത്തിനും  കമ്പോസ്റ്റ്  രൂപീകരണത്തിനും   സഹായിക്കുന്ന ബയോപോട്ടുകൾ വിതരണം ചെയ്യുക, ജൈവകർഷകരുടെ കൂട്ടായ്മ രൂപീകരിച്ച് വിഷരഹിത പച്ചക്കറികളുടെ  ലഭ്യത വർധ്ധിപ്പിക്കുക, മാർ അത്തനേഷ്യസ്  കോളേജിലെ സുസജ്ജമായ ലാബ്‌ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട്‌ രാസപരിശോധനയിലൂടെ കുടിവെള്ളത്തിന്റെയും, മത്സ്യമാംസാദികളുടെയും പച്ചക്കറികളുടെയും ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പുവരുത്താൻ സാധാരണ ജനങ്ങളെ സഹായിക്കുക, പരമ്പരാഗത ജലസ്രോതസ്സുകളുടെ സംരക്ഷണത്തിന് ജനപങ്കാളിത്തത്തോടെ ശാസ്ത്രീയ മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക തുടങ്ങിയവയാണ് പ്രധാന പദ്ധതികൾ.

ഇതിനുള്ള ആദ്യപടിയായി, മാർ അത്തനേഷ്യസ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഭക്ഷണശാലകളിൽ ഗുണനിലവാരമുള്ള ജൈവവിഭവങ്ങളുടെ ഉപയോഗം കർശനമാക്കും.കോതമംഗലം താലൂക്കിലെ എല്ലാ സ്കൂൾ-കോളേജ് വിദ്യാർഥികളും, കലാ-സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരും മാർ അത്തനേഷ്യസ് കോളേജ് അസോസിയേഷന്റെ കീഴിലുള്ള 5000 വിദ്യാർഥികളും അധ്യാപക  അനധ്യാപകരും   ഈ ഉദ്യമത്തിൽ പങ്കാളികളാകും. പ്ലാസ്റ്റിക് കൂടുകൾ പൂർണമായി ഒഴിവാക്കി പരിസ്ഥിതിക്കിണങ്ങുന്ന ജീവിതരീതികൾ   ശീലമാക്കുക, വരുംതലമുറക്കായി  പ്രകൃതിയെ  പരിരക്ഷിക്കുക എന്ന സന്ദേശം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി നിർമ്മിച്ച 10000 പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ  തുണിസഞ്ചികൾ   ഫെബ്രുവരി 15 ന് നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്ക്‌ കൈമാറും.   കോതമംഗലം തലുക്കിന്‌ കീഴിലെ എല്ലാ വീടുകളിലും തുണിസഞ്ചികൾ എത്തിക്കാനാണ്  മാർ അത്തനേഷ്യസ് കോളേജ് അസോസിയേഷന്റെ ശ്രമം.

പരിപാടികളുടെ  ഉദ്ഘാടനം 2020 ഫെബ്രുവരി 15 ന് രാവിലെ 11 മണിക്ക്  ബഹുമാനപ്പെട്ട രാജ്യസഭാംഗവും മുൻ മന്ത്രിയുമായ ബിനോയ് വിശ്വം മാർ അത്തനേഷ്യസ് കോളേജിൽ വച്ച്‌ നിർവ്വഹിക്കും.  ചടങ്ങിൽ,  കോതമംഗലം എം എൽ എ ആന്റണി ജോൺ, മുനിസിപ്പൽ ചെയർപേഴ്സൺ  മഞ്ജു  സിജു, വൈസ് ചെയർമാൻ എ ജി ജോർജ്, മാർ അത്തനേഷ്യസ് കോളേജ് അസോസിയേഷൻ സെക്രട്ടറി ഡോ. വിന്നി വർഗീസ് എന്നിവർ പങ്കെടുക്കും.